Tin tức

Lập đồ án Quy hoạch phân khu Đại học Đà Nẵng theo tỷ lệ 1/2000

  Thứ sáu, 05/04/2019

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có Văn bản số 2209/SXD-PTĐT về việc Lập đồ án Quy hoạch phân khu Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000 thuộc TP Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).


Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận được Công văn số 1820/UBND-QLĐTh ngày 25/3/2019 về việc triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại nội dung Phiếu chuyển số 1508/-PC-TU ngày 12/3/2019.

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Đại học Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ngũ Hành Sơn căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000, để triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định và công bố công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Liên quan đến ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1937/SXD-PTĐT ngày 19/3/2019 gửi Đại học Đà Nẵng, với nội dung như sau:

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, giao Đại học Đà Nẵng lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000 theo quy định pháp luật. Thời gian lập quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch.

Sở Xây dựng đề nghị Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để triển khai tổ chức lập, trình duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000 theo như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/02/2019.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Những tin liên quan